Fresh Mint CBD Vape Pen - 500MG

cbdfx uk photo render cbd pen fresh mint  feb   x  jpg

June 5, 2023(Latest)

Batch #:FM1980

February 1, 2023

Batch #:FM1796

June 23, 2022

Batch #:FM500

March 28, 2022

Batch #:FM500

Fresh Mint CBD Vape Pen - 250mg

cbd uk vape pen fresh mint ind FP jpg

August 19, 2021(Latest)

Batch #:FM250

Vape Pen Fresh Mint - 30mg

CBDfx Vape Pen Fresh Mint jpg

September 30, 2020(Latest)

Batch #:CBD-VP-MI30-0920

June 25, 2020

Batch #:CBD_VP_MI30_IG-0319

July 19, 2019

Batch #:CBD-VP-MI30-IG-0317